Välkommen till Gånghesters Vägförening

Vi förvaltar gatorna i Gånghester sedan 1966.


Max30
I Gånghester gäller Max 30
Årsmöte
Årsmöte 28 mars 2020 - protokoll & övr dokument
Häck
Klippa buskar och häckar
- guide

Aktuellt


Årsmöte 2020
Protokoll (justerat) finns nu tillgängligt

Nästa styrelsemöte
Söndag 26 april kl 10.00

Övrigt
-