Välkommen till Gånghesters Vägförening

Vi förvaltar gatorna i Gånghester sedan 1966.


Max30
I Gånghester gäller Max 30
Årsmöte
Årsmöte 18 mars 2023 - information & dokument
Häck
Klippa buskar och häckar
- guide

Aktuellt


Årsmöte 2023
Protokoll (justerat) finns nu för nedladdning

Nästa styrelsemöte
Söndag 23 april 2023

Övrigt
-