Välkommen till Gånghesters Vägförening

Vi förvaltar gatorna i Gånghester sedan 1966.


Max30
I Gånghester gäller Max 30
Årsmöte
Årsmöte 18 mars 2023 - information & dokument
Häck
Klippa buskar och häckar
- guide

Aktuellt


Årsmöte 2023
Dokument finns för nedladdning

Nästa styrelsemöte
Lördag 18 mars (efter årsmötet)

Övrigt
-