Välkommen till Gånghesters Vägförening

Vi förvaltar gatorna i Gånghester sedan 1966.


Max30
I Gånghester gäller Max 30
Årsmöte
Årsmöte 26 mars 2022 - information & dokument
Häck
Klippa buskar och häckar
- guide

Aktuellt


Årsmöte 2022
Dokument finns för nedladdning

Nästa styrelsemöte
Lördag 26 mars (efter årsmötet)

Övrigt
-