Förtroendevalda

Styrelse

Ordförande Thomas Nilsson Slättängsvägen 4 ordf@ganghestervf.se
Kassör Bernt Blomberg Källevägen 31 kassor@ganghestervf.se
Sekreterare Erik Widman Rydsvägen 7A sekr@ganghestervf.se
Ledamot Fredrik Parkhagen Ryd Rydhaga 3
Ledamot Mattias Jansson Holmens väg 45
Suppleant Anders Uhrbom Slättängsvägen 13
Suppleant Michael Torstensson Harstigen 5

Revisorer

Ordinarie Siv Andersson Rydsvägen 21
Ordinarie Per-Axel Bergqvist Sörbovägen 5
Suppleant Rune Larsson Stora Vägen 4
Suppleant Kennet Lejemark Bäverstigen 5

Valberedning

Ordinarie Vakant - -
Ordinarie Vakant - -

Aktuellt

Årsmöte 2021
Dokument finns för nedladdning

Nästa styrelsemöte
Lördag 27 mars (efter årsmötet)

Övrigt
-