Förtroendevalda

Styrelse

Ordförande Thomas Nilsson Slättängsvägen 4 ordf@ganghestervf.se
Kassör Bernt Blomberg Källevägen 31 kassor@ganghestervf.se
Sekreterare Erik Widman Rydsvägen 7A sekr@ganghestervf.se
Ledamot Fredrik Parkhagen Ryd Rydhaga 3
Ledamot Mattias Jansson Holmens väg 45
Suppleant Anders Uhrbom Slättängsvägen 13
Suppleant Michael Torstensson Harstigen 5