Max 30

Max30

I Gånghester gäller Max 30.


Gånghesters Vägförening anser inte att det vid något tillfälle är motiverat med högre hastighet än 30 km/h.


Våra hastighetsmätningar under ett antal år visar att respekten för Max 30 i allt väsentligt är bra.


Genomförda hastighetsmätningar:


Maj 2015

April 2013

April 2012

Aktuellt


Årsmöte 2024
Dokument finns nu för nedladdning

Nästa styrelsemöte
Lördag 23 mars 2024

Övrigt
-