Om oss

- förvaltare av vägarna i Gånghester sedan 1966.- Föreningens uppgift är att ombesörja och bekosta väghållning för de vägar som ingår i föreningens område.- Föreningsmdlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningens årsmöte.Aktuellt


Årsmöte 2023
Protokoll (justerat) finns nu för nedladdning

Nästa styrelsemöte
Söndag 23 april 2023

Övrigt
-