Om oss

- förvaltare av vägarna i Gånghester sedan 1966.- Föreningens uppgift är att ombesörja och bekosta väghållning för de vägar som ingår i föreningens område.- Föreningsmdlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningens årsmöte.Aktuellt


Årsmöte 2023
Dokument finns för nedladdning

Nästa styrelsemöte
Lördag 18 mars (efter årsmötet)

Övrigt
-